Disclaimer

Hoewel deze site met grote zorgvuldigheid wordt samengesteld, kunnen zowel de webmaster als de auteurs op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden of onvolledige informatie.


De Stichting Rotterdams Radio Museum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van handelingen en besluiten die zijn gebaseerd op informatie die op deze site wordt verstrekt.

Op de website kunnen namen van personen of gedeponeerde handelsmerken voor komen.
Deze namen zijn in de teksten/publicaties soms voorzien van een afbeelding of het handelsmerk-symbool, deze fungeren slechts als aanduiding in de besproken artikelen of de producten.
Hierbij wordt op geen enkele wijze getracht inbreuk te maken op de rechten van personen of handelsmerkhouder(s).

 

 

 


Eventuele onrechtmatigheden op deze website kunt u melden via het Contactformulier

Deze website is opnieuw samengesteld op basis van de voormalige website in Joomla gebouwd.

Vormgeving en inhoud zijn aangepast aan de moderne eisen van deze tijd en de site is nu ook zichtbaar op mobiele en andere apparaten.

EKATRA WordPress Computers Beeld