His Masters Voice

De naam van de schilder die op 43 jarige leeftijd het bekende schilderij heeft gemaakt van het hondje met de grammofoon van Berliner, is Francis Barraud.
De grammofoon zoals afgebeeld (het model: 1900) werd later ook het “Dog model” genoemd.
De schilder is in 1924 gestorven en liet het volgens velen het meest afgebeelde en beroemdste schilderij na aan de wereld. Het oorspronkelijke schilderij hangt nog steeds op het hoofdkantoor van E.M.I. in Londen. Het hondje heette Nipper en is in 1895 gestorven.
De schilder heeft het in 1899 gemaakt voor de toenmalige Gramophone Company, die het later in 1902 liet registreren als handelsmerk voor de Victor gramophones (met één m) en platen.
Het merk Victor is gedurende 75 jaar in gebruik gebleven. De schilder kreeg in 1919, 250 pond jaargeld van de Victor platen maatschappij. Dankzij het speurwerk van Frank Andrews in de archieven is men er in 1972 achter gekomen, dat er een foto was van het oorspronkelijke schilderij. De schilder had n.l. in 1898 het werk als “Work of Arts” laten registreren, een jaar eerder dan hij het schilderij verkocht had aan de Gramophone Company.
Tot grote verbazing van de historici bleek dat het hondje Nipper (het hondje van de inmiddels overleden broer van de schilder) niet afgebeeld was bij een product van de Gramophone Company, maar wel bij een model van de concurrent. Want het betrof een fonograaf van de Edison Bell Maatschappij met de naam: Commercial Phonograph! De schilder had het schilderij te koop aangeboden en zich kennelijk aan de wens de klant aangepast. Hij beschilderde zelfs de koperen hoorn van de grammofoon. Overigens had Edison zich ook al afgevraagd hoe het hondje Nipper naar de stem van zijn overleden baas geluisterd kon hebben, want het maken van een plaat was in die tijd een erg kostbare grap dat een arme schilder zich zeker niet had kunnen veroorloven.
Terwijl het op dat moment alleen mogelijk was via de fonograaf met de wasrol vanBerliner-Phonograph Edison.

Bij nadere bestudering van het oorspronkelijke schilderij beweren sommige mensen vaag de vormen van de fonograaf van Edison te herkennen, zodat het naderhand wellicht overgeschilderd zou kunnen zijn. Een kopie van het schilderij van His Masters Voice met het hondje staat naast de Emille Berliner Grammofoon met de ingebouwde hoorn en zijn ze in het Rotterdams Radio Museum te bewonderen.