Wat is Radio Frequentie Identification

Wat is Radio Frequentie Identification?

Het principe van identificatie door middel van radiosignalen gaat terug tot de Tweede Wereldoorlog. Toen werden vliegtuigen voor het eerst voorzien van radiobakens, zodat vliegtuigen als vriend of vijand konden worden geïdentificeerd. RFID, zoals het in zijn huidige vorm wordt toegepast, stamt uit de jaren zestig. Twee medewerkers van Philips ontdekten toen hoe chips op afstand konden worden uitgelezen. Het bedrijf ID Engineering ontwikkelde daaruit toepassingen op het gebied van diefstalpreventie.
C&A was het eerste bedrijf in Europa dat de nu overal bekende detectiepoortjes inzette. De toevoeging van een unieke Electronic Product Code (EPC) en een beheerssysteem leidde tot de structuur die nu RFID heet. Hierna volgden legio toepassingen zoals diefstalpreventie, voorraadbeheer en toegangsdetectie. Momenteel bevindt de retailstandaard zich in een voortdurende ontwikkelfase.

De toekomst.

Onderzoek wordt op dit moment gedaan, om in de toekomst de RFID-techniek ook in postorderbedrijven te gaan gebruiken. Het idee is dat alle huizen zijn voorzien van een kastje met RFID-lezer en alle pakketten van een RFID-chip. Als er dan via internet iets wordt besteld, geeft het postorderbedrijf de RFID-code van het specifieke pakket door aan de klant en deze zet vervolgens deze code weer in zijn thuissysteem, zodat de bezorger de RFID-kast kan openen en het pakket af kan leveren, ook als de bewoners niet thuis zijn.

NFC.

Near field communication (NFC) is een vorm van RFID. Gaat het bij RFID primair om opslag en verzenden van informatie in één richting, NFC communiceert in twee richtingen en kan ontvangen signalen ook zelf verwerken. Philips ontwikkelde de NFC-techniek samen met Sony. NFC zal onder andere toegepast worden in mobiele telefoons als betaalmiddel en in ticketsystemen. De samenwerking met Nokia was van belang voor de uiteindelijke toepassingsmogelijkheden in telefoons. Op dit moment zijn er al diverse mobiele telefoons voorzien van het NFC systeem. Betalingsmaatschappij VISA onderzoekt sinds geruime tijd de toepassingsmogelijkheden en de hierbij behorende beveiligingsmethoden voor het betalingsverkeer.

Soorten.

Er bestaan RFID-tags in de meest uiteenlopende vormen en afmetingen. Zo kunnen ze alleen lezen of lezen en schrijven zijn. Ze kunnen actief, semi-actief of semi-passief of geheel passief zijn. Actieve RFID-tags hebben een interne batterij en kunnen ze worden gelezen en geschreven met een “remote transceiver” ook wel “reader” of lezer genoemd die met een antenne radiogolven zendt en ontvangt. Ze kunnen een signaal over een grotere afstand (van zo’n 100 meter tot zelfs een paar kilometer) uitzenden en zenden meestal met een interval hun ID uit. Semi-actieve tags hebben ook een batterij maar zenden ze alleen als antwoord op een ontvangen signaal. Passieve tags hebben geen eigen energiebron en benutten het elektromagnetische veld van een lezer om een stroom te induceren in een spoel, waarmee de chip wordt gevoed. Hierdoor gaat het antwoordsignaal niet over een grote afstand (van enkele centimeters tot ongeveer vijf meter). Tevens zijn er de zogenaamde ‘chiploze tags’, die gebruikt worden voor eenvoudige identificatie zoals diefstalpreventie.
Dit zijn strikt genomen geen RFID-tags omdat ze geen uniek identificatienummer (ID) bevatten. Ze bestaan namelijk uit een afgestemde resonantiekring die op een specifieke frequentie energie absorbeert. Ook de hoeveelheid data kan verschillen van enkele bits tot meer dan 1 megabit. Al deze mogelijkheden vertalen zich uiteraard ook in de prijs: een eenvoudige passieve tag kost niet meer dan dertig eurocent. Gecompliceerde RFID-tags, die bijvoorbeeld gekoppeld zijn aan sensoren die ook nog de temperatuur of vochtigheid meten, zijn aanzienlijk duurder (soms wel 100 euro per stuk).

RFID trends.

De laatste trend binnen de RFID-branche is UHF EPC Class 1 Gen 2 tag afgekort Gen 2, waarin gen staat voor Generation. Deze tags leveren betere prestaties dan de voorgaande UHF-standaarden. Hierdoor wordt er steeds meer mogelijk met RFID. RFID-tags zullen nooit de streepjescode geheel gaan vervangen aangezien de kostprijs altijd hoger zal zijn dan het printen van een streepjescode. Kostprijzen voor gen 2 tags liggen tussen de 5 en 20 cent (afhankelijk van het aantal).

Nieuwe ontwikkelingen.
Is de printbare RFID-tag. Deze wordt gemaakt met een vrij nieuwe techniek die het mogelijk maakt om metaal te printen. Hiervoor kan een normale inkjetprinter aangepast worden om metaalzoutoplossingen, van koper of zilver, te kunnen printen. De geprinte tags moeten daarna alleen onder een warme pers gedroogd worden. Met deze ontwikkeling wordt het gebruik van RFID nog goedkoper.

RFID-tags.

Onderscheiden zich ook door de gebruikte frequentie. In het algemeen geldt; hoe hoger de frequentie, des te verder het leesbereik. Hogere frequenties hebben echter meer moeite met metaal en vocht. Veel gebruikte frequenties en hun gebruikte namen zijn:
125 kHz (Low Frequency, LF)
13,56 MHz (High Frequency, HF)
860 tot 950 MHz (Ultra High Frequency, UHF)
2,45 GHz (Microwave, MW)

Meestal zijn tags voorzien van een vaak onuitwisbaar ID. Binnen een enkel RFID-systeem zijn dit bijna altijd unieke (volg)nummers. Deze nummers kunnen bij ingebruikname van de tags worden bepaald door het nummer naar de tag te schrijven met een reader of printer. Het is ook mogelijk dit aan de producent van de tags over te laten. Denk hierbij aan de draadloze contact- of deursleutel van uw auto.

Voordelen van RFID.

Voordelen van het toepassen van RFID zijn onder meer:
– Unieke code zodat ieder individueel object altijd en overal gevolgd kan worden (ook terug);
– Er is geen fysiek contact nodig. (zoals bij bankpasjes)
– Er is geen zichtlijn nodig. (zoals bij de streepjescode)
– Vele (honderden) codes kunnen in een of enkele seconden worden gelezen.
– Veel grotere afstanden zijn mogelijk dan bij de streepjescode.
(de techniek boekt ook hier grote vooruitgang)
– Vervalsen van RFID-tags is veel complexer dan de streepjescode.
– Door de unieke codering wordt productvervalsing bemoeilijkt en/of snel opgespoord.
– Door weersinvloeden, vuil, enzovoorts kunnen streepjescodes.
(in tegenstelling tot RFID-tags) onleesbaar worden.

Nadelen van RFID.

Nadelen van het gebruik zijn onder meer:
– De privacy kan in het geding komen.
– Als identificatiedocumenten zoals een paspoort een RFID-tag hebben, kunnen regeringen en inlichtingendiensten hier misbruik van maken en mensen volgen. (surveillance)
– Als het identificatienummer van een RFID-tag verbonden kan worden met een individu, kan dit
individu gevolgd worden. (door marketeers, overheidsfunctionarissen, stalkers, dieven of andere criminelen)
– Lees/schrijfmogelijkheden van de RFID-tag kunnen het mogelijk maken dat er ongemerkt
fraude wordt gepleegd.
– RFID kan medische apparatuur op afstand verstoren.
– RFID-tags kunnen (geringe) elektromagnetische straling veroorzaken.

Een bijkomend probleem is Tag-Collision.

Als RFID-chips tegelijk worden geactiveerd door een zender en ze tegelijk hun code versturen, kan de ontvanger de verschillende codes niet onderscheiden. Dit wordt voorkomen door middel van selectieve activatie met behulp van binary tree search-methode totdat slechts één tag reageert. Omdat een RFID-reader veel informatie genereert is inzet van een speciaal soort software (middleware/edgeware) noodzakelijk, hoewel er steeds meer readers op de markt verschijnen die dit zelf kunnen.

In het Maritiem museum kunt u enkele oermodellen van RFID en NFC zien.